Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση

Links

 

ΚΔΕΟΔ
Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ιδρύθηκε με τον νόμο 717/1977 και λειτουργεί από το 1978 στη Θεσσαλονίκη. Ιδρυτής του είναι ο αείμνηστος καθηγητής Νομικής Δημήτριος Ευρυγένης, Ευρωβουλευτής και Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο ΚΔΕΟΔ προεδρεύει σήμερα ο καθηγητής Νομικής Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ το διευθύνει ο καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βασίλειος Χριστιανός.
 
ΜοΠαΔιΣ
Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από 01.01.1997 στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), στη Θεσσαλονίκη, και παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές που δημοπρατούν συμβάσεις έργων και μελετών (τεχνικών υπηρεσιών) σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.
 
MoKE
Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) λειτουργεί από 1.1.2002 στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) στη Θεσσαλονίκη, και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου για θέματα κρατικών ενισχύσεων κατόπιν ειδικής ανάθεσης εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙ.Ο.). Η ΜοΚΕ στελεχώνεται από νομικούς, επιστημονικούς συνεργάτες του ΚΔΕΟΔ, και σκοπεί στη συστηματική προσέγγιση του τομέα των κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να συνδράμει τους φορείς που χορηγούν ενισχύσεις.
 

 

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.