Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση

Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΚΔΕΟΔ (ΜοΠαΔιΣ) © 2008

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποκλειστικά για μη
εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά. Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση
δεδομένων κειμένου, η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει
σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

Το ΚΔΕΟΔ διαθέτει αυτόν τον ιστοχώρο με σκοπό να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν το δημόσιο οικονομικό δίκαιο και δεν φέρει ευθύνη εάν το περιεχόμενο του εμφανίζεται όχι απαραίτητα ολοκληρωμένο, πλήρες, ακριβές ή ενημερωμένο.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων. Αυθεντικά είναι μόνο τα κείμενα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύονται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κείμενα της Ελληνικής Νομοθεσίας που δημοσιεύονται στην έντυπη έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση για το υλικό και τις απόψεις που παρουσιάζονται σε άλλους χώρους του διαδικτύου, στους οποίους παραπέμπει ο παρών ιστοχώρος, ή ακόμη και για την χρήση τους από φορείς ή πρόσωπα, που είτε τηρούν, είτε παρέχουν δεδομένα για οποιονδήποτε από τους απαριθμούμενους χώρους.

Παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται για την ελαχιστοποίηση των διακοπών που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, σημειώνεται ότι ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες του δικτυακού αυτού τόπου ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών. Δεν είναι δυνατόν κατά συνέπεια να υπάρξει εγγύηση ότι η παροχή της υπηρεσίας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοια προβλήματα.

ΒΟΗΘΕΙΑ

Λείπει κάτι αντίστοιχο που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΜοΠαΔιΣ (να διορθωθεί από εσάς, εάν οι πληροφορίες που αντέγραψα από την ιστοσελίδα της ΜοΠαΔιΣ δεν ταιριάζουν στην περίπτωσή μας) :
Για καλύτερη απεικόνιση της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείστε ανάλυση οθόνης 1024 x 768 pixels ή υψηλότερη. Συνιστάται επίσης η χρήση μόντεμ με ταχύτητα ανώτερη των 56Kbps.

Για την πλοήγηση στις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω προγράμματα πλοήγησης σε ιστοσελίδες (web browsers) Εάν δεν τα έχετε ήδη, μπορείτε να τα τηλεφορτώσετε (download) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας από τους παρακάτω συνδέσμους:

Microsoft Internet Explorer
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
Mozilla Firefox
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
Netscape Navigator
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
Apple Safari
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε την τελευταία έκδοση του πλοηγού από εδώ...
 

Για να δείτε το περιεχόμενο κάποιων αρχείων από τις ιστοσελίδες του δικτυακού μας τόπου θα χρειαστείτε τα παρακάτω προγράμματα. Εάν δεν τα έχετε ήδη, μπορείτε να τα τηλεφορτώσετε (download) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας από τους παρακάτω συνδέσμους:

Με το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .pdf
Μπορείτε να κάνετε download το πρόγραμμα από εδώ...
Με το πρόγραμμα WinZip μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο συμπιεσμένων αρχείων μορφής .zip
Μπορείτε να κάνετε download το πρόγραμμα από εδώ...
Με το πρόγραμμα Microsoft Excel Viewer μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .xls αν δεν έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Excel.
Μπορείτε να κάνετε download το πρόγραμμα από εδώ...
Με το πρόγραμμα Microsoft PowerPoint Viewer μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .ppt αν δεν έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PowerPoint.
Μπορείτε να κάνετε download το πρόγραμμα από εδώ...
 

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.