Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση

Λίγα λόγια για μας

 

Η νομική επιθεώρηση με τον τίτλο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΔηΣΚΕ) είναι μια περιοδική, τετραμηνιαία έκδοση του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) που ήδη κυκλοφορεί από το 2004, με την συνδρομή των συνεργατών των ειδικών Μονάδων του ΚΔΕΟΔ: της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) που διενεργεί προληπτικό έλεγχο νομιμότητας σε κοινοτικούς διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) που λειτουργεί γνωμοδοτικά στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και της Μονάδας Δικαίου Ενέργειας (ΜοΔικΕ) που υποστηρίζει συμβουλευτικά το ΥΠΑΝ σε θέματα ενέργειας.

Από το έτος 2008 η επιθεώρηση μετονομάζεται σε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ (ΔηΣΚΕ & αγορά), προκειμένου να καλύψει το διευρυμένο αντικείμενο του δημοσίου ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Δημόσιες Συμβάσεις, ΣΔΙΤ, Κρατικές Ενισχύσεις, Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, Δημόσιο Δίκαιο Ανταγωνισμού, Απελευθέρωση Αγορών, Ενέργεια, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο και Τελωνειακό Δίκαιο.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε 3 συμβατικά τεύχη ανά έτος, εμπλουτίζεται όμως και με μία πολλά υποσχόμενη ηλεκτρονική έκδοση, η οποία περιλαμβάνει πλούσιο ενημερωτικό υλικό και ανάλυση θεμάτων του δημοσίου οικονομικού δικαίου.

Οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες των ΜοΠαΔιΣ, ΜοΚΕ και ΜοΔικΕ, αλλά και πλήθος εξωτερικών συνεργατών του ΚΔΕΟΔ αναλαμβάνουν την αποδελτίωση της σχετικής κοινοτικής και εθνικής επικαιρότητας και των νομοθετικών εξελίξεων, την συγγραφή άρθρων, την κωδικοποίηση ανά θεματικές ενότητες και αποδελτίωση –συχνότατα δε με παράλληλο σχολιασμό- των αποφάσεων κοινοτικών και εθνικών δικαστηρίων, αλλά και την επιμελή αναζήτηση βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης.

Η ΔηΣΚΕ & αγορά, στην νέα διευρυμένη της έκδοση, φιλοδοξεί να καλύψει το κενό ενημέρωσης στην Ελλάδα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων και δημοσίου οικονομικού δικαίου εν γένει, ιδίως μάλιστα από την οπτική γωνία του ευρωπαίου παρατηρητή. Αποτελεί χρησιμότατο εργαλείο των θεωρητικών του δικαίου, αλλά και των δικηγόρων, δικαστών, μηχανικών, φορέων χορήγησης ενισχύσεων, επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στελεχών των ελληνικών αναθετουσών αρχών που εξειδικεύονται σε αντίστοιχες θεματικές ενότητες.

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.