Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 

Εγγραφή Νέου Συνδρομητή

Τα πεδία με έντονη γραφή είναι απαραίτητα.
Όνομα: Επίθετο:  
 
Επάγγελμα: Φορέας:  
 
Διεύθυνση: Τ.Κ.: Πόλη: Χώρα:
Τηλέφωνο: Fax:  
 
Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:  
 
Email: Όνομα χρήστη: Κωδικός πρόσβασης:  
 

Ετήσια Συνδρομή

Φυσικά πρόσωπα - Εσωτερικού (Δωρεάν) €0,00
Φυσικά πρόσωπα - Εξωτερικού (Δωρεάν) €0,00
Νομικά πρόσωπα - Εσωτερικού (Δωρεάν) €0,00
Νομικά πρόσωπα - Εξωτερικού (Δωρεάν) €0,00

Τρόπος Πληρωμής

Κατάθεση
Πιστωτική κάρτα

Μετά την εγγραφή σας παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας για ενεργοποίηση.
(I. Χατζηαντωνίου τηλ. 2310486917, 2310486947, e-mail: synedria@cieel.gr)

 
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.