Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Δεν βρέθηκαν εγγραφές στην θεματική ενότητα που επιλέξατε.
Εκτύπωση
 • Σταματόπουλος Σ και Παπανικολάου Κ., Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με διαταγή πληρωμής, Ενέργεια & δίκαιο, 18/2012, 18-41
 • Τάκης Αθ., Παρατηρήσεις στη Διάταξη του Προέδρου του ΓεΔΕΕ της 19.9.2012 (υπόθ. 52/12 R), Αρμενόπουλος, 1/2013, 168-177
 • Andrade A. R., The Djebel Case: FDI Found Incompatible (Case note on T-422/07, 18.02.2012, Djebel - SGPS, SA v European Commission), EStAL, 1/2013, 142-157
 • Arhold Chr., Budapest Erőmű Zrt -The Relevant Time of Assessment of Pre-Accession Measures (Case Note on T-80/06 and T-182/09, 13.02.2012, Budapest Erőmű Zrt v Commission), EStAL, 2/2013, 406-419
 • Bartosch A., Blurring at Black and White, EStAL, 2/2013, 233-233
 • Botta M., State Aid Control in South-East Europe: The Endless Transition, EStAL, 1/2013, 83-94
 • Buts C., Joris T. and Jegers M., State Aid Policy in the EU Member States, EStAL, 2/2013, 330-340
 • Callol P. and Manzarbeitia J., Judgment of the General Court in the FagorBrandt Case: Analysis of Compensatory Measures and Repayment of Prior Unlawful Aid (Case Note on T-115/09 and T-116/09, 14.02.2012, Electrolux AB and Whirlpool Europe BV v European Commission), EStAL, 2/2013, 372-381
 • Drakakakis S. and Pantazis D., Case T-394/08: Application Dismissed on Substantial Grounds, the General Court Confirms the Commission's Reasoning (Case note on T-408/08, 20.09.2011, SF Turistico Immobiliare Srl v European Commission), EStAL, 1/2013, 132-141
 • Ernst L. and Koenig Chr., Grid Fee Exemption under German Energy Law for Large-Scale Energy Consumers – A State Aid Déjà Vu?, EStAL, 1/2013, 37-39
 • Friederiszick H. W. and Tosini N., Implications of the State Aid Modernisation for the Assessment of Large Investment Projects, EStAL, 1/2013, 46-60
 • Gian Franco Ch., The WTO Airbus Dispute: Findings of the Panel and of the Appellate Body, EStAL, 2/2013, 290-329
 • Hancher L., State Aid Recovery–A New Public Order?, EStAL, 1/2013, 1-4
 • Jaeger Th., Tenth Anniversary Lecture for the European State Aid Law Quarterly: Closing Remarks, EStAL, 1/2013, 11-12
 • Janssen H., Urban Planning Recognized as a Relevant Factor in Land Transactions (Case Note on T-244/08, 13.12.2011, Konsum Nord ekonomisk förening v European Commission), EStAL, 1/2013, 109-117
 • Köhler M., Civil law consequences of unlawful aid – State Guarantees and the Problem of the Recovery of the Aid (Case note on C-275/10, 8.12.2011, Residex Capital IV CV v Gemeente Rotterdam), EStAL, 1/2013, 97-107
 • Langenfeld J. and Alexander Chr., State Aid and Supply-Side Geographic Market Definition, EStAL, 2/2013, 362-370
 • Lo Schiavo G., The General Court Reassesses the British Aggregates Levy: Selective Advantages ‘Permeated’ by an Exercise on the Actual Effects of Competition? (Case Note on T-210/02, 07.03.2012, British Aggregates Association v European Commission), EStAL, 2/2013, 383-390
 • Luja R. H. C., The Attribution of State Aid to Member States in the Exercising of Options in Directives (Case note on T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV and T-69/06 RENV, 21.03.2012, Aughinish Alumina Ltd v European Commission), EStAL, 1/2013, 118-125
 • Moscoso del Prado L. and Arranz T., BNP Paribas-A New Step in Material Selectivity in Tax Measures (Case Note on C-452/10, 03.08.2012, BNP Paribas and BNL v Commission), EStAL, 2/2013, 400-405
 • Muñoz de Juan M., SES Astra- National Courts and Interim Measures (Case Note on Spanish Supreme Court No 4955/2012 of 16 July 2012), EStAL, 2/2013, 420-426
 • Murphy F., Observations on the Financial Crisis in Ireland and the Use of the State Aid Rules by the EU Commission, EStAL, 2/2013, 260-289
 • Nicolaides Ph., Taxes, the Cost of Capital and the Private Investor Principle, EStAL, 2/2013, 243-245
 • Nucara A. and Gambaro E., Handling the Ground for Complaints (Case note on T-442/07, 29.09.2011, Ryanair Ltd v European Commission), EStAL, 1/2013, 126-131
 • Ølykke Grith Sk., Public Undertakings and Imputability: The Case of DSBFirst, EStAL, 2/2013, 341-361
 • Psychogiopoulou E., State Aids to the Publishing Industry and Cultural Policies in Europe, EStAL, 1/2013, 68-92
 • Segura Catalán M. J. and Clayton M., Is Locus Standi of Competitors the "Alpe d'Huez" of the State Aid Procedures Tour (Case note on T-123/09, 28.03.2012, Ryanair Ltd v Commission), EStAL, 1/2013, 170-180
 • Sir Lever J., EU State Aid Law–Not a Pretty Slight, EStAL, 1/2013, 5-10
 • Szudoczky R., 3M Italia: Tax Amnesty Aimed at Concluding Tax Litigation Prolonged for an Unreasonable Time Does Not Constitute State Aid (Case note on C-417/10, 29.03.2012, Ministero dell'Economia e delle Finanze and Agenzia delle Entrate v 3M Italia SpA), EStAL, 1/2013, 159-169
 • Van Bocke B., Bonda-Sanctions for EU Agricultural Subsidies Fraud in the Light of the Charter of Fundamental Rights of the EU (Case Note on C-489/10, 05.06.2012, Bonda), EStAL, 2/2013, 391-399
 • Walter Μ., Proceedings of the 10th EStALI Experts’ Forum on New Developments in State Aid Law, EStAL, 1/2013, 189-201
 • Wood D. P., State Aid Management in the United States, EStAL, 1/2013, 40-45
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.