Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Κρατικές Ενισχύσεις - Α΄ εξάμηνο
 • Ράικος Δ., Αναστολή εκτέλεσης πράξεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, ΘΠΔΔ 2/2014, 118-137
 • Almendral G.P and Ramon T.R., Iberdrola Tried to Fit a Square Peg into a Round Hole, (Case Νote on T-221/10, Iberdrola S.A. v Commission), EStAL, 1/2014, 123-129.
 • Barbist J. and Pinggera M., State Aid Law and Privatisations: The Bank Burgenland Case before the Court of Justice, (Case Νote on joined cases C-214/12, C-214/12 and C-223/12, Land Burgenland v Commission ), EStAL, 2/2014, 349-356.
 • Bartosch A., A Somewhat Novel Outlook on the Altmark Conditions, (Case Νote on cases No 347073, 347170 and 350925, Aeroport de Notre-Dame-des-Landes ), EStAL, 1/2014, 157-161.
 • Berrisch G.M., Beihilferecht: Direktklagen gegen beihilferechtliche Entscheidung der Kommission nach Art. 263 IV AEUV - Anmerkung des EuGH-Urteils v. 19.12.2013 - C-274/12 P (Telefonica SA/ Kommission), EuZW 6/2014, 231-232
 • Berrisch G.M., Mehr Fragen als Antworten - Keine Klärung der „Bindungswirkung“ von beihilferechtlichen Eröffnungsentscheidungen der Kommission, EuZW 7/2014, 253-256
 • Bonin A. und Wittenberg T., Beihilferecht: Bindungswirkung von Eröffnungsentscheidungen der Kommission für nationale Gerichte - Anmerkung des EuGH-Urteils v. 21.11.2013 - C-284/12 (Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmhH), EuZW 2/2014, 68-69
 • Buiren v. K. and Gerritsen M. and Janneke V.v.d., The Prohibition of Overcompensations to Services of General Economic Interest , EStAL, 1/2014, 61-66
 • Burgi M. und Wolff D., Der Beihilfebegriff als fortbestehende Grenze einer EU-Energieumweltpolitik durch Exekutivhandeln, EuZW 17/2014, 647-652
 • Chirico F. and Gaal N., A Decade of State Aid Control in the Field of Broadband, EStAL, 1/2014, 28-38
 • Clayton M. and Segura Catalan M.J., Establishing the Market Value of Publicly Owned Properties: The Quest for the Holy Grail, (Case Νote on E-9/12, Iceland v EFTA ), EStAL, 2/2014, 370-384.
 • Corzilius O., Beihilferecht: Durchführung von Kommissionsentscheidungen - Rückforderung mittelbarer Beihilfen - Anmerkung des EuGH-Urteils v. 13.02.2014 - C-69/13 (Mediaset SpA/ Ministero dello Sviluppo Economico), EuZW 7/2014, 271-273
 • Creve B., Locus Standi Requirements for Annulment Actions by Competitors: The Resurfacing "Unique Position Test” Ought to be Discarded, EStAL, 2/2014, 233-234.
 • Eichler J., Flemish Gentrification - Protecting the less Affluent Local Population under European Law and the EJC judgment in Libert a.o.,(Case Νote on C-197/11 and C-203/11, Eric Libert and others v Gouvernement Flamand), EStAL, 1/2014, 85-95.
 • Eitner S. und Jennert C., Seehafenkonzessionen und Hafennutzungsgebühren im Lichte des EU-Beihilferechts, EuZW 5/2014, 172-176
 • Ferla R. and Villaine d. E., Excise Duty Exemption for Glasshouse Growers : The Commission’s Approach Confirmed by the General Court (Case Νote on T-379/09, Italian Republic v Commision), EStAL, 2/2014, 336-343.
 • Gaal N. and Boutin X., "Modernising State Aid through Better Evaluations" –Insights From Recent Discussions with Stakeholders , EStAL, 1/2014, 67-70
 • Ghazarian L., Binding Effect of Opening Decisions, (Case Νote on C-284/12 P, Lufthansa AG v Flughafen Hahn), EStAL, 1/2014, 106-114.
 • Giraud A., Vents de Colère!-Testing the Limits of PreussenElektra, (Case Νote on C-262/12 Vents de Colère! ), EStAL, 2/2014, 344-348.
 • Hölscher J. and Nulsch N. and Stephan J., Ten Years after Accession: State Aid in Eastern Europe, EStAL, 2/2014, 305-316.
 • Köhler M., Respective Roles of Union Organs and National Courts in State Aid Law: Procedural Implications in National Recovery Proceedings (Case Νote on the German Bundesgerichtshof (BGH), case reference: 13.09.2012. III ZB 3/12), EStAL, 1/2014, 162-174.
 • Lienemeyer M. and Kerle C. and Malikova H., The New State aid Banking Communication: the Beginning of the Bail-in Era Will Ensure a Level Playing Field of Enhanced Burden-Sharing, EStAL, 2/2014, 277-287.
 • Lienemeyer M. and Kerle C. and Malikova H., The New State aid Banking Communication: the Beginning of the Bail-in Era Will Ensure a Level Playing Field of Enhanced Burden-Sharing, EStAL, 2/2014, 277-287.
 • Lipinsky J. Man of Steel? The General Court and the Principle of Legal Certainty, (Case Νote on T-308/00, Salzgitter AG v Commission), EStAL, 2/2014, 357-369.
 • Martin-Ehlers A., Brighter Lights at the End of the Tunnel - Continuing Private Enforcement of State Aid Law in Germany, EStAL, 1/2014, 71-75
 • Martin-Ehlers A., Die Bindungswirkung einer Eröffnungsentscheidung der Kommission im Beihilferecht, EuZW 7/2014, 247-252
 • Mellwig W., Piraeus, Ventspils and Krievu Sala-A New Era in Port Financing and State Aid, EStAL, 2/2014, 295-304.
 • Metselaar A., Who can invoke State Aid Law before National Judges? That Floating Question of Legal Interest in the Case Law of Dutch Courts, EStAL, 2/2014, 250-260.
 • Milligan J. and Sales L., Appeal against Alitalia State Aid Decisions by Ryanair Dismissed, (Case Νote on C-287/12 P, Ryanair Ltd v Commision), EStAL, 1/2014, 96-105.
 • Nicolaides P., Selectivity, Exercise of Discretion and (Non)-Objective Criteria, (Case Νote on T-499/10, MOL v Commission), EStAL, 1/2014, 139-147.
 • Nicolaides F. and Metaxas A., Asymmetric Tax Measures and State Aid Law, The " Special Solidarity Levy " on Greek Producers of Electricity from Renewable Energy Sources EStAL, 1/2014, 51-60
 • Nehl H.P., 2013 Reform of EU State Aid Procedures: How to Exacerbate the Imbalance between Efficiency and Individual Protection, EStAL, 2/2014, 235-249
 • Nucara A. In search of the Holy Grail of a Hypothetical Private Creditor, (Case Νote on C-73/11 P, Frucona Košice v Commission), EStAL, 1/2014, 78-87
 • Pastor-Merchante F., The follow-up of Hotel Cipriani/Comitato "Venezia vuole vivere", (Case Νote on T-231/00, T-260/00 and T-261/00,Venezia Vuole Vivere), EStAL, 1/2014, 130-138.
 • Petzogold H.A., Rescue and Restructuring (R&R) Guidelines-Thoughts and Comments on the Commision’s draft, EStAL, 2/2014, 289-294
 • Plappert L., Die neue Beihilfeverfahrensverordnung unter besonderer Beachtung der Auskunftsersuchen an Marktteilnehmer EuZW 6/2014, 216-219
 • Prado d.L.M. and Arranz T., State Aid Rules and National Security: The Court Delineates the Application of articles 346 and 348 TFEU, (Case Νote on C-246/12 P, Ellinika Nafpigeia AE v Commission), EStAL, 1/2014, 115-122.
 • Raimond E. Recovery of Unduly Received State Aids: The Court of Justice Remains ( Too?) Inflexible, (Case Νote on C-344/12, Alcoa), EStAL, 2/2014, 330-335.
 • Ritzenhoff L., Beihilferecht: Bankenbeihilfen in der Finanzmarktkrise - ING - Anmerkung des EuGH-Urteils v. 03.04.2014 - C-224/12 P (Kommission/ Niederlande ua), EuZW 12/2014, 478-479
 • Romariz C., Revisiting Material Selectivy in EU State Aid Law – Or “The Ghost of Yet-To-Come, EStAL, 1/2014, 39-50.
 • Schmidt N., Beihilfenrecht in der Krise - Reform des Beihilfenrechts (Tagungsbericht), EuZW 2/2014, 49
 • Schonberg M., Sufficient Comfort? The Treatment of Comfort Letters under the Market Economy Investor Principle, (Case Νote on T-209/11, MB System v Commission), EStAL, 1/2014, 148-156.
 • Schroeder W. und Sild J., Kontrolldichte im EU-Beihilferecht, EuZW 1/2014, 12-17
 • Sinnaeve A., The Complexity of Simplification: The Commission’s review or the de minimis Regulation, EStAL, 2/2014, 261-276.
 • Soltész, U., Die Entwicklung des europäischen Beihilferechts im Jahr 2013, EuZW 3/2014, 89-96
 • Soltész, U., Beihilferecht: Implizite Bürgschaft als Beihilfe - La Poste - Anmerkung des EuGH-Urteils v. 03.04.2014 - C-559/12 P (Frankreich/ Kommission), EuZW 11/2014, 426-427
 • Stöbener S.P., Nur noch „gute Beihilfen“? - Zum Abschluss der Beihilferechtsreform (Gastkommentar), EuZW 16/2014, 601-602
 • Schröter H. and Jacob T. and Klotz R., Mederer W., Europäisches Wettbewerbsrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2014.
 • Usai A., Clutching at Straws: Idromacchine Spa and others v Commission (Case Νote on C-34/12 P, Idromacchine v Commission), EStAL, 2/2014, 318-329.
 • Wilson T., Infrastructure Financing and State Aid Post Leipzig-Halle, EStAL, 1/2014 24-27


 • Κρατικές Ενισχύσεις - Β΄ εξάμηνο
 • Bonin v.A. and Rodenhausen A., Privatisations, Pensions and Excemptions ( Case Note on Joined Cases T-226/09 and T-230/09, British Telecommunications plc and BT Pension Scheme Trustees Ltd v European Commission), EStAL 3/2014, 598-605
 • Cattrysse B., The Newly Adopted Risk Finance State Aid Rules, EstAL 4/2014,689-697
 • Ezcurra V.M., EU State Aid and Energy Policies as an Instrument of Environmental Protection: Current Stage and New Trends, EstAL 4/2014,665-674
 • Filpo F., " Heads I Win, Tails you Lose" : State Loss and Recipient Gain in the Private Borrower Test ( Case Note on T-525/08, Poste Italiane SpA v European Commission), EStAL 3/2014, 565-571
 • Giraud A., TF1 v Commission: The Last Episode? (Case Note on T-275/11, TF1 v Commission), EStAL 3/2014, 582-587
 • Gruis V.and Elsinga M., Tensions Between Social Housing and EU Market Regulations, EStAL 3/2014, 463-469
 • Heise S., Admissibility of Third Parties Legal Actions in State Aid Cases One Step Forward, Two Steps Back ( Case Note on T-182/10, Aiscat v Commission), EStAL 3/2014, 572-581
 • Jaeger T., State Aid and Transparency: A natural Contradiction ? EStAL 3/2014, 386-389
 • Jungiger-Dittel K.O., New Rules for the Assessment of Notifiable Regional Aid to (Large) Investment Projects under the Regional Aid Guidelines 2014-2020, EstAL 4/2014, 677-688
 • Karlsson H.L., Twenty Years of Icelandic State Aid Enforcement – Economic Liberalisation that ended in the Acquisition of an Entire Economy by the State, EStAL 3/2014, 470-490
 • Κarpenstein U. und Corzilius O., Beihilferecht: Verzögerung der Beihilferückforderung auf dem Zivilrechtsweg, Anmerkung des EuGH-Urteils v. 11.09.2014 - C-527/12 (Kommission-Deutschland), EuZW 21/2014, 823-828
 • Kociubinski J., Fleet Reduction in Rescue and Restructuring Aid to Airlines: A Critical View, EStAL 3/2014, 454-462
 • Koenig C., Where is State Aid Law heading to?, EstAL 4/2014, 611-613
 • Lang J.T., EU State Aid Rules  The Need for Substantive Reform, EStAL 3/2014, 440-453
 • Lannoo K., Bank State Aid under BRRD and SRM, EstAL 4/2014, 630-635
 • Laprèvote F-C., A Missed Opportunity? State Aid Modernization and Effective third Parties Rights in State Aid Proceedings, EStAL 3/2014, 426-439
 • Laprèvote C., Emin C., Coupè F., The (French) Postman Rings Twice in Vain: The Court of Justice upholds of the GC’s judgement in La Poste (Case Note on C-559/12 P, French Republic v Commission ), EStAL 4/2014, 735-740
 • Martin-Ehlers A, Reaktion Luxemburgs auf die fehlende Bereitschaft deutscher Gerichte zur Durchsetzung des Beihilferechts (Gastkommentar), EuZW 19/2014, 721-722
 • Matsos G., Systematic Misconceptions of State Aid Law in the Area of Taxation  Principles for a Conceptual Reform, EStAL 3/2014, 491- 504
 • Melcher P., Beihilferecht: Zurechenbarkeit einer Burgschaftsubernehme durch ein öffentliches Unternehmen bei eigenmächtigem Handeln des Alleingeschaftsfuhrers, Anmerkung des EuGH-Urteils v. 17.9.2014 - C-242/13 (Commerz Nederland NV/Havenbedrijt Rotterdam NV), EuZW 23/2014, 909-912
 • Metaxas A., Makri P., Case T-150/2012-or-in a nutshell: What not to invoke in State Aid Cases (Case Note on T-150/12 P, Greece v Commission ), EStAL 4/2014, 741-746
 • Müller T., The Right to Compensation and Regulation 1191/69 : A legal dilemma solved, (Case Note on joined cases C-516/12 to C-518/12 CTP, Compania Tranporti Pubblici SpA v Regione Campania and Provincia di Napoli ), EStAL 4/2014, 712-715
 • Muńoz d.J.M., A New Turn in the France Télécom Case: A new twist to the Concept of State Aid? ( Case Note on Joined Cases C-399/10P and C-401/10 P, Bouygues S.A. – France T Télécom), EStAL 3/2014, 548-556
 • Nicolaides F., Are National Courts becoming an Extension of the Commission?, ( Case Note on C-284/12, Deutsche Lufthansa v Flughafen Frankfurt-Hahn), EStAL 3/2014, 409-413
 • Nicolaides F. and Kleis M., A Critical Analysis of Environmental Tax Reductions and Generation Adequacy Provisions in the EEAG 2014-2020, EstAL 4/2014, 636-649
 • Niejahr N., It may be zero! CJEU highlights national courts authority to review and determine amounts of aid to be recovered (Case Note on C-69/13, Mediaset SpA v Ministerio dello Sviluppo Economico ), EStAL 4/2014, 707-711
 • Olivier Fr. et J-L Lesquins, Nouvelles directives européennes, in house et aide d’ État, Contrats et marchés publics No 8-9, Août – Septembre 2014, 7
 • Orssich I., State Aid for Films and Other Audio-Visual Works: The 2013 Cinema Communication, EstAL 4/2014, 698-706
 • Otter J. F. and Glavanovits, Regional Aid Guidelines 2014-2020  Implications for Large Enterprises, EStAL 3/2014, 404-408
 • Pallotta O., The Procedural effect of the judgment annulling a Commission decision on State Aid (Case Note on C-560/12 P, Wam Industriale SpA v Commission ), EStAL 4/2014, 725-728
 • Ritzenhoff L., Legitimate Expectations in Reasonable Delay-Regional aid to Hotels in Sardegna (Case Note on joined cases C-630/11 to C-633/11 P, Regione autonoma della Sardegna and Others v European Commission ), EStAL 4/2014, 729-734
 • Ritzenhoff L., Beihilferecht: Selektivität einer Flughafenentgeltordnung  Nichtigkeitsklage gegen Eröffnungsbeschluss, Anmerkung des EuG-Urteils v. 9.9.2014 - T-461/12 (Hansestadt Lübeck / Kommission) EuZW 22/2014, 875-880
 • Rivas J.M.P., Testing the Soundness of the Commission’s Practice on State aid to the Financial Sector (Case Note on C-224/12 P, Commission v ING), EStAL 4/2014,716-724
 • Sanden J., The EEAG 2014-2020 and the Remediation of Contaminated Sites, EstAL 4/2014, 650-664
 • Strievi S., Aid Granted to SNCM: How the European Commission Misapplied the Market Economy Investor Principle ( Case Note on T-565/08, Corsica Ferries france v Commission, SNCM ), EStAL 3/2014, 557-564
 • Thamn A. and Haak A., Deutsche Post’s Action for Annulment of the Commission’s Information Injunction Found Admissible but Unsubstantiated ( Case Note on T-570/08, Deutsche Post AG v Commission), EStAL 3/2014, 588-597
 • Traupel T., Football and State Aid: Really the Greatest Pastime in the World?  State Aid Scrutiny beyond the limits of Reason, EStAL 3/2014, 414-425
 • Tomat F., State Resources and Imputability to the State: A Clarification on the Scope of the Pearle Judgment? ( Case Note on C-677/11, Doux Èlevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE), EStAL 3/2014, 538-547
 • Traversa E., State Aid and Taxation: Can an Anti-avoidance Provision be Selective?, ( Case Note on C-6/12 P, Oy), EStAL 3/2014, 516-525
 • Vallery A. and Wiame H., The Private Creditor Test: Anything New under the Sun?, (Case Note on C-405/11 P, Buczek Automotive sp. z o.o. ), EStAL 3/2014, 526-537
 • Waldbauer T., Commission Decision on Hypo Group Alpe Adria in the Light of Burden-Sharing, EStAL 3/2014, 505- 513