Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Παράταση του καθεστώτος ενίσχυσης των τραπεζών στη Δανία – SA.42405, 18.09.2015

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την από 18.09.2015 απόφασή της, με την οποία ενέκρινε την παράταση της ισχύος διαφόρων μέτρων των δανέζικων αρχών για τη σταθεροποίηση των τραπεζών έως την 31.12.2015, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ένα καθεστώς αποζημίωσης και δύο μέτρα για τη διευκόλυνση της εξαγοράς προβληματικών τραπεζών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Εξυγίανση και Μετασχηματισμό των Τραπεζών, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο δανέζικο δίκαιο. Η Επιτροπή ενέκρινε, επίσης, την παράταση ενός καθεστώτος εκκαθάρισης για τα δανέζικα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα τη Γροιλανδία και τα Νησιά Φερόε. Επιπλέον, η Επιτροπή σημείωσε ότι όλα αυτά τα μέτρα ήταν συμβατά με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες σε περίοδο οικονομικής κρίσης, επειδή ήταν στοχευμένα, αναλογικά και περιορισμένα σε χρόνο και έκταση. Το καθεστώς εκκαθάρισης εγκρίθηκε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ τον Αύγουστο του 2011 η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη θέσπιση ενός καθεστώτος αποζημίωσης, και τον Δεκέμβριο του 2011 την υιοθέτηση δύο επιπλέον μέτρων για την ενίσχυση της εξαγοράς των προβληματικών τραπεζών.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 42405 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259338/259338_1695339_130_2.pdf

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.