Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Πρόγραμμα επιτήρησης ασθενειών των ιπποειδών – SA.41726, 23.07.2015

 

Βάσει του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τις ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας, θεσπίστηκε κυπριακό καθεστώς για την ενίσχυση του κλάδου εκτροφής αλόγων και άλλων ιπποειδών, με στόχο την καταπολέμηση ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Το εν λόγω καθεστώς εντάσσεται στο Πρόγραμμα επιτήρησης ασθενειών των ιπποειδών (αφρικανική πανώλη των ιπποειδών, λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών και ιός του Δυτικού Νείλου) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ) και έχει διάρκεια από 19.06.2015 μέχρι και 31.12.2019.

Χορηγούσα αρχή είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 0,01 εκατ. ευρώ.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41726

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.