Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Καταπολέμηση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών – SA.41719, 23.07.2015

 

Βάσει του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τις ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας, θεσπίστηκε κυπριακό καθεστώς για την ενίσχυση του κλάδου εκτροφής βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, με στόχο την καταπολέμηση ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Το εν λόγω καθεστώς εντάσσεται στο Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ) και έχει διάρκεια από 19.06.2015 μέχρι και 31.12.2019.

Χορηγούσα αρχή είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 0,06 εκατ. ευρώ.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41719

 

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.