Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Παράταση του κυπριακού καθεστώτος παροχής εγγυήσεων – SA.42080, 13.07.2015

 

Στις 13/07/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στο αίτημα των κυπριακών αρχών για χορήγηση, της έκτης κατά σειρά, παράτασης στο καθεστώς παροχής κρατικών εγγυήσεων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, κρίνοντας συμβατό με την εσωτερική αγορά το εν λόγω καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. β) ΣΛΕΕ. Η παραπάνω παράταση του καθεστώτος θα διαρκέσει από 13.07.2015 έως 31.12.2015.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.42080 στον διαδικτυακό τόπο για τον ανταγωνισμό, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42080
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.