Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρουμανία, 18.06.2015

 

Μετά από επίσημη διαδικασία έρευνας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, που υπογράφηκαν ανάμεσα στην κρατική εταιρία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της Ρουμανίας, Hidroelectrica, και συγκεκριμένους εμπόρους ηλεκτρικού ρεύματος και βιομηχανικούς πελάτες, δεν περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συμβάσεις αυτές είτε υπογράφηκαν σύμφωνα με τους όρους της ελεύθερης αγοράς, είτε, στις περιπτώσεις που προέβλεπαν τιμές κατώτερες των μέσων τιμών της αγοράς, το ρουμανικό κράτος δεν ήταν υπεύθυνο για την διαμόρφωσή τους. Συγκεκριμένα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε ότι η Hidroelectrica χρέωσε σε εννέα πελάτες (ArcelorMittal, Alro, Alpiq RomEnergie, Alpiq RomIndustries, EFT, Electrica, Electromagnetica, Energy Holding, Euro-Pec) τιμές, οι οποίες ήταν ευθυγραμμισμένες με την τιμή αναφοράς στην ελεύθερη αγορά. Οι τιμές που χρεώθηκαν στις εταιρίες Luxten-Lighting, Electrocarbon και Esid ήταν χαμηλότερες από την τιμή αναφοράς. Ωστόσο, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση για παροχή ευνοϊκότερων χρεώσεων σε αυτές τις μικρές εταιρίες δεν μπορούσε να αποδοθεί στις ρουμανικές αρχές.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμία από τις εξεταζόμενες συμβάσεις προμήθειας δεν περιείχε κρατική ενίσχυση.

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/18062015.pdf
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.