Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κρατικές ενισχύσεις τοπικού χαρακτήρα, 29.04.2015

 

Με αφορμή την εξέταση επτά περιπτώσεων κρατικών μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε καθαρά τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή εκτίμησε ότι δεν υφίσταται θέμα χορήγησης κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την έννοια των κανόνων της ΕΕ, διότι στις εξεταζόμενες περιπτώσεις ήταν απίθανο να υπάρξει σημαντική επίδραση στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Οι αποφάσεις αφορούν την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Επιτροπή, πιο συγκεκριμένα, σημείωσε ότι οι κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζονται, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων που υιοθετούν τα κράτη μέλη δεν θα στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της Ένωσης να συμμετέχουν στην εσωτερική αγορά επί ίσοις όροις. Η απαγόρευση αυτή, όμως, εφαρμόζεται για μέτρα τα οποία πράγματι είναι σε θέση να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, τέτοιας φύσης δεν είναι τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχύσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι επτά περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων που εξέτασε η Επιτροπή είναι οι ακόλουθες:

  • 1. Τσεχία - Δημόσια νοσοκομεία στην περιφέρεια Hradec Kralove - SA.37432

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κρατική χρηματοδότηση που χορηγείται στα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας Hradec Kralove, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες για τα επείγοντα περιστατικά και να προμηθευτούν με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, διότι δεν επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δημόσια νοσοκομεία παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας για τους ανθρώπους που κατοικούν στη γύρω περιοχή, ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη από άλλα κράτη μέλη για επενδύσεις στον τομέα των νοσοκομείων της συγκεκριμένης περιφέρειας

  • 2. Γερμανία - Ιατρικό κέντρο στο Durmersheim - SA.37904

Η Επιτροπή, εξετάζοντας μέτρα στήριξης της Κοινότητας Durmersheim στη Βάδη-Βυρτεμβέργη προς το ιατρικό κέντρο Klinikum Mittelbaden, βάσει των οποίων η Κοινότητα εκμίσθωνε ακίνητο ιδιοκτησίας της στο ιατρικό κέντρο σε τιμή χαμηλότερη από τη μέση τιμή της αγοράς, έκρινε ότι το εξεταζόμενο μέτρο δεν επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, διότι οι ιατρικές υπηρεσίες της κλινικής παρέχονται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στους κατοίκους της περιοχής, λόγω δε των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής είναι απίθανο να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για επένδυση στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών της περιοχής από άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα οφέλη που αποκομίζει το ιατρικό κέντρο, λόγω του μικρού μεγέθους του και του ποσού του μισθώματος, είναι εξαιρετικά περιορισμένα, αν όχι αμελητέα.

  • 3. Γερμανία - Εταιρία ανάληψης έργων "Wirtschaftsburo Gaarden - Kiel" - SA.33149

Η δημοτική επιχείρηση "Projektgesellschaft Kiel - Gaarden GmbH" της πόλης του Kiel, παρέχει δωρεάν πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους που έχουν συστήσει πρόσφατα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να προωθήσει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής Kiel - Gaarden. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά στην περιοχή Kiel - Gaarden, η οποία είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης Kiel και, επιπλέον, ότι δεν υφίσταται στρέβλωση στον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ, διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή από άλλα κράτη μέλη.

  • 4. Γερμανία - Κλινική Landgrafen - SA.38035

Η κλινική αποκατάστασης Landgrafen, με δυνατότητα φιλοξενίας 200 ασθενών, που βρίσκεται στο Bad Nenndorf στην Κάτω Σαξονία, έλαβε από το ομόσπονδο κράτος χρηματοδότηση, με σκοπό να αποκαταστήσει ζημίες που υπέστη από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η κρατική χρηματοδότηση δεν είναι σε θέση να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

  • 5. Ολλανδία - Επενδυτική ενίσχυση για το λιμάνι του Lauwersoog - SA.39403

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το κρατικό επενδυτικό σχέδιο για το λιμάνι του Lauwersoog, που περιελάμβανε επέκταση της αποβάθρας, εκσυγχρονισμό της μαρίνας για τα σκάφη αναψυχής και πλωτή εξέδρα για ερασιτεχνικό ψάρεμα, δεν συνιστούσε παράνομη κρατική ενίσχυση, διότι επρόκειτο για ένα μικρό λιμάνι το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της περιοχής, ενώ η χορηγούμενη χρηματοδότηση δεν θα είχε ως αποτέλεσμα τον επηρεασμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

  • 6. Ηνωμένο Βασίλειο - Κατασκήνωση Glenmore - SA.37963

Το Εθνικό Υπαίθριο Προπονητικό Κέντρο της Σκωτίας (δημόσιος οργανισμός) έχει αναλάβει τη θέση σε λειτουργία και τη χρηματοδότηση της Κατασκήνωσης Glenmore, η οποία παρέχει μαθήματα πιστοποίησης προπονητών ορειβασίας, παρέχοντας τίτλους που αναγνωρίζονται από όλους τους αθλητικούς φορείς της Βρετανίας, και υπηρεσίες εκπαίδευσης για διάφορα ορειβατικά αθλήματα για το ευρύ κοινό. Η Επιτροπή, εξετάζοντας την κρατική χρηματοδότηση που χορηγείται στην Κατασκήνωση Glenmore, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για κρατική ενίσχυση, διότι το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Κατασκήνωσης απευθύνεται σε μέλη της τοπικής κοινωνίας και, επομένως, δεν πρόκειται να επηρεαστεί το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

  • 7. Ηνωμένο Βασίλειο - Ομάδες γκολφ ιδιοκτησίας των μελών τους - SA.38208

Η Επιτροπή, εξετάζοντας τα μέτρα φοροαπαλλαγών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέρ αθλητικών ομάδων που χαρακτηρίζονται ως Κοινοτικές Ερασιτεχνικές Αθλητικές Ομάδες (Community Amateur Sport Club - CASCs), έκρινε ότι αυτά δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση, διότι, αφενός κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και, αφετέρου, αυτές οι αθλητικές ομάδες φροντίζουν για την προώθηση του αθλητισμού μόνο στο τοπικό επίπεδο της κοινότητας και δεν πρόκειται να επηρεαστεί σημαντικά το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.