Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., 27.02.2015

 

Με την ΚΥΑ 22015/406/27.02.2015 μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Ειδικότερα,  ορίστηκε, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών ως έναρξη ισχύος η 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, η 01.12.2015.

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.