Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Επικαιροποιημένος πίνακας επιδόσεων για την ενιαία αγορά, 15.04.2015

 

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πίνακα επιδόσεων για την ενιαία αγορά η διαδικασία μεταφοράς των νέων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις στα εσωτερικά δίκαιο προχωρά αλλά τα κράτη -μέλη έχουν περιθώρια βελτίωσης

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του πίνακα επιδόσεων για την ενιαία αγορά, τα κράτη μέλη έχουν βελτιωθεί στο ζήτημα της έγκαιρης μεταφοράς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο (0,5%) σε σύγκριση με το 0,6%, 6 μήνες πριν. Ωστόσο, ο αριθμός των παραβάσεων σχετικά με εσφαλμένη μεταφορά των οδηγιών, παραβίαση άρθρων και της Συνθήκης και κανονισμών ή με κακή εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς έχει αυξηθεί ελαφρά (826 καταγεγραμμένες περιπτώσεις, δηλαδή 10 περιπτώσεις περισσότερες από ότι τον Μάιο του 2014).

Η επιβολή του δικαίου της ενιαίας αγοράς αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ότι οι κοινοί κανόνες λειτουργούν επαρκώς στην πράξη και γίνονται σεβαστοί από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8226&lang=en&title=Updated-Single-Market-Scoreboard%3A-transposition-of-directives-improving-but-Member-States-can-do-better

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.