Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κρατικές ενισχύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ολλανδία, 10.04.2015

 

Με απόφασή της, η Επιτροπή διαπίστωσε κάποιες τροποποιήσεις σε υφιστάμενο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στην Ολλανδία για την παραγωγή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Το εν λόγω καθεστώς αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην απεξάρτηση της οικονομίας από τη χρήση άνθρακα. Οι επίμαχες ρυθμίσεις προβλέπουν μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο των αντισταθμισμάτων που θα δοθούν στους δικαιούχους. Το εν λόγω καθεστώς περιλαμβάνει και την ενίσχυση για ταυτόχρονη καύση βιομάζας, καθώς και μια χωριστή διαδικασία υποβολής προσφορών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Το ως άνω ολλανδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων θα χρηματοδοτείται από έναν αυξημένο ενεργειακό φόρο, τον οποίο θα καταβάλλουν οι καταναλωτές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το εξεταζόμενο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στόχο έχει να προωθήσει κοινούς ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς, χωρίς να προκαλέσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ, και είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το Περιβάλλον και την Ενέργεια.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 39399 στον διαδικτυακό τόπο για τον ανταγωνισμό, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4760_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.