Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα σε περιοχές της Γαλλίας – SA.38536

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το γαλλικό καθεστώς περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων, για επένδυση στις εντελώς αποκεντρωμένες γαλλικές περιοχές, δεν συνεπάγεται υπερβολική στρέβλωση του ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, είναι σύμφωνο με τα άρθρα 349 και 107 παρ.3 (α) της ΣΛΕΕ. Το εν λόγω καθεστώς περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές και φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε μία από τις επτά υπερπόντιες περιοχές της Γαλλίας (Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Άγιος Βαρθολομαίος, Άγιος Μαρτίνος, Αζόρες, Μαδέρα και Κανάριοι Νήσοι). Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές αυτές και, ιδίως, τις δυσκολίες πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίου, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να υλοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις.

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως τις 31.12.2017, ενώ οι γαλλικές αρχές θα προβούν σε αξιολόγηση του καθεστώτος πριν το τέλος του ίδιου έτους.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38536
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.