Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Έγκριση κρατικής ενίσχυσης για αιολικό πάρκο στη Δανία – SA.40305

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της, ενέκρινε βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, κρατική ενίσχυση για τη δημιουργία στη δυτική ακτή της Δανίας υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο υποστηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προωθεί κοινούς ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους, χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμη μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40305

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.