Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κρατικές ενισχύσεις για παύση λειτουργίας ανθρακωρυχείου - SA.39570

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δημόσια χρηματοδότηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικού ανθρακωρυχείου στην Τσεχική Δημοκρατία. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο είναι σύμφωνο με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, και ιδίως την  απόφαση του Συμβουλίου 2010/787/ΕΕ, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν ορισμένες έκτακτες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παύσης λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, προκειμένου να μετριαστούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμη μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39570

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.