Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Αττική – SA.42140, 24.07.2015

 

Βάσει του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τις ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας, θεσπίστηκε ελληνικό καθεστώς για την ενίσχυση της αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες το έτος 2014 στην Περιφέρεια Αττικής. Το εν λόγω καθεστώς στοχεύει στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές στον γεωργικό τομέα και έχει διάρκεια από 26.06.2015 μέχρι και 09.12.2018.

Χορηγούσα αρχή είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αττικής (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) και ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 4,0873 εκατ. ευρώ.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42140

 

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.