Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Έγκριση κρατικής ενίσχυσης στην Aλουμίνιον Α.Ε. – SA. 38101

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της δεν προβάλλει αντιρρήσεις στη χορήγηση ,  κατόπιν διαιτητικής απόφασης, μειωμένων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προς την εταιρία Αλουμίνιον Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εξόρυξης μεταλλευμάτων και της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 38101 στον διαδικτυακό τόπο για τον ανταγωνισμό, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38101
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.