Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ελληνικές ενισχύσεις για ζημίες από φυσικές καταστροφές – SA.40420, 10.02.2015

 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του νέου Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία 702/2014, μέτρα για την ενίσχυση των παραγωγών της χώρας στους κλάδους της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2013. Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων, ύψους 2 εκατ. ευρώ αποφασίστηκε ότι θα έχει διάρκεια από 09.02.2015 έως 31.12.2017.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256159/256159_1611177_31_2.pdf
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.